Arkiverte nyheter

http://mail.kilkam.no/

Lyst på Kilkam-mail?
@kilkam.no
Send forespørsel til:
Postmaster@kilkam.no

Oppgi følgende:
-Fullt navn
-Ønsket "epost-navn"
-Alternativ Epost/mobil

Grasrotandelen

SparCup 2009 (NorgesCup)

NordNorsk Mesterskap 2005

Kilkams historie
For mange år siden var det et ungdomslag i Kilbotn med det velklingende navn "Vårsol" . Dette lag igjen en fortsettelse av et eldre samtalelag som var fra omlag 1890-åra. Ungdomslaget "Vårsol" var aktivt på mange områder , deriblant også idrett. I første rekke var det skiidrett. Så tidlig som i 1919 med langrenn og hopp.

Det ble også syslet med fotball disse årene.

En av de store ildsjelene den gang het Lindberg Lauritsen. Han stod bak mange av arrangementene.Vi kan si at bakgrunnen for IF Kilkameratenes stiftelse begynner allerede i 1920-årene.

Utstyret
Skiutstyret var hjemmelaget. Skiene var av bjørk eller rognetre. Til tåbinding eller "orge" var brukt balatareim eller lær. Snøre eller en tynn skinnreim eller også vidjespenn var brukt som binding. Man brukte hjemmearbeidede staver av rognetre eller enda bedre av selje eller vietre . Så det kunne være et lite "karsløft " i hver stav. Senere kom jo bambusstavene . Dette var det vanlige utstyret helt frem til 1920-25. Det var nok bedre utstyr og få kjøpt , men det kostet penger , noe det var lite av den gang.

Løypene - Klasseinndeling
Løypene var lagt slik at de skulle være tyngst mulig – med lange, bratte bakker og knappe utforkjøringer. Når man var på toppen og var "mo" i kroppen. Derfor var ett eller flere fall en ting en nesten sikkert kunne regne med. Det var den gang nesten ingen klasseinndeling . Det var voksne over 16 – 17 år og en klasse for barn under den alderen. Barneklassen var gjerne inndelt klassevis på to år. Det var heller ikke spørsmål om 3 eller 5 kilometer. Som oftest var det start ved forsamlingshuset i Kilbotn eller på Øverslettmyra og sammenhengende stigning 2 – 3 km. Derfra var det vekslende terreng til Tennevatnet. Og her var sløyfen for halvgått løp. Nedturen var gjerne gjennom den tette ungskogen ned til den nåværende idrettsplassen. Så gikk det over myrene Gosteinen til Neverglugget. Innkomst var på startstedet. Denne løypa var ca 12 km og det var litt av en utholdenhetsprøve for 10 – 12 åringer.

Hopp
Hopprenn var også arrangert. Til og begynne med var rennene lagt i Kilbotn som er benevnt som "Næva". Fartsbegrensning eksisterte ikke . Deltagernes dristighet ga gjerne de høyeste premier. Stilkarakterer var ukjent ord. Bare hopplengdene var avgjørende. Mange pussige episoder inntraff også. En deltaker trakk føttene under seg da han forlot hoppkanten var det baken som tok nedslaget. Det ble en førsteplass med en halv meter lengre en nærmeste konkurrent som hadde tatt nedslaget med skiene først og som stod i unnarennet . Hopplengden den gang var på omkring 20 meter, noe en må si seg tilfreds med når hopplengdene presentert av en Th. Haug, en Joh. Grøttumsbråten eller en Narve Bonna lå på ca 60 m. Vi som dengang var unge har mange hyggelige minner fra idrettens pionertid i bygda.

IF "Fremmad" blir stiftet 28.8.1938
Inntressen for fotballen var stigende og enkelte treningskvelder var det mange flere på banen enn to lag. Også på skisiden var det stor aktivitet.

Harstad Idrettslags fotballgruppe var dengang det eneste lag med en fast administrasjon. Det spiltes nesten ikke en eneste match på "myra" i Harstad uten at storparten av oss som dengang var hovedlaget, vår å så disse. Disse kampene var vår store inspirasjon og tanken om å få idretten hjemme inn i fastere former var målet.

IF FREMAD ble stiftet på et møte sammenkalt av interesserte den 28 august 1938. Det første styret besto av disse fem gutter:

  1. Sigurd Torbergsen
  2. Torvald Dypvik
  3. Trygve Torbergsen
  4. Eilert Eliassen
  5. Ivar D Iversen

Andre "ildsjeler" Aksel Iversen, Guttorm Larsen, Elias Eliassen, Arne og Karstein Bergland, Fritjof Larsen og selvsagt kunne flere nevnes. Medlemstallet var i 1938 ca 30-40 stk.

Det første styret ledet laget fram til krigsutbruddet. Oppgavene var mange og store for de uerfarne gutter i styret, men så var "gløden" tilstede og det var ikke lang tid mellom hvert styremøte. Litt om senn kom arbeidet inn i fastere former og foruten fotball og ski tok styret opp og arrangerte skogsløp og orienteringsløp.

Krigsutbruddet
Tiden omkring krigsutbruddet vaar for en stor del av datidens ungdom preget av liten fortjeneste og derfor også liten idrettslig aktivitet. Likevel var det unge laget i stadig aktivitet også hva økonomien angikk. Flere tilstelninger og basarer var avviklet og ga noen kroner i "kassa". Dengang var idretten ingen økonomisk samfunnssak. Ethvert lag måtte selv sørge for sin økonomiske eksistens.

Alt av sammenkomster ble forbudt, og da i første rekke idrettslige arrangementer. Utover landsbygda "lurte" man seg fra tid til annen med et lite stevne. Det kunne være en kamp om lærkulen eller om vinteren skirenn. I vårt område var vi heldige. Vi fikk ingen tysk forlegning før sommeren 1943. Vi provoserte ikke våre fiender ved å arrangere stevner direkte i strid med forbudet, men flyttet arrangementene litt utenom allfarveg. I noen tilfeller var startstedet for skirenn i Slettlian, ca 3 km opp fra Kilbotn.

Idrettsplassen
Sommeren 1942 var lagets styre på befaring i utmarka i Kilbotn. Egnet sted for idrettsplassen ble funnet og vi fikk tillatelse fra grunneierne til å benytte området. På lagets årsmøte i november samme år la styret fram de planer som var utarbeidet. Målet var å få banen ferdig til St.Hans året etter. Laget medlemmer var ukuelige optimister, spesielt med tanke på hvor mye arbeid man sto foran. Det ble vedtatt 25 timers gratis arbeid for hvert lagsmedlem, siden kr 1,- pr time.

Sommeren 1943, den 8.5., møtte styret på den tenkte idrettsplass og foretok den første nivellering, og dagen etter møtte man opp med øks og sag. Arbeidet som skulle vare sammenhengende i over to år var begynt.

IF Kilkameratene
I 1947 ble laget opptatt i Norges idrettsforbund og ble da pålagt å skifte navn fordi et lag i nærheten av Lillehammer også het "Fremmad". Laget fikk da det nåværende navn "Kilkameratene" etter forslag fra daværende senterhalf Eivind Bergland og med fastsatte farger på draktene (rød og blå) . Det var heretter ikke noen grunn til å bruke det ildnende tilropet "heia sekkelaget" som en vittig ung-jente døpte det første faste laget til.

Ski-sporten
I 50 - 60 åra begynte langrennssporten å få bedre tak på en stor del av medlemmene . De mannlige i første omgang. I 70 årene kom kvinnene for fullt.

Dugnadsinnsatsen og viljen til å forbedre og fornye har preget disse årene. Den første lysløypa ble bygget fra Kila skole, over Olderlian og til Kilbotn. Nyveien som ble bygget kom til å krysse løypa flere ganger, og denne ble derfor revet og flyttet til Kilbotn der lysløypa ble satt opp på ny. Dugnadsinnsatsen som ligger bak oppføringen av to lysløyper er ikke liten........

I 1987 pågikk utbygging av skiarena/langrennsstadion.

Klubbhuset
Drømmen om eget klubbhus har vært der, helt fra starten. I juni 1987 ble "KILKAMHUSET" en realitet. Og det ble igjen gjort en strålende dugnadsinnsats. Klubbhuset betyr mye. Vi kan si at fra sommeren 1987 begynte en ny epoke i lagets historie.

IF KILKAM i dag
IF Kilkameratene er i dag en "stor og vakker blomst" utsprunget av 12-13 unge gutters optimistiske tanke for 66 år siden.

"Hartløfsletta" og "Siriholsletta" ligger forlatt nå, men kan i forvissning vite at disse 12-13 gutters møte i gamle "Saron" og som er IF Kilkameratenes "fødsel" en søndags kveld for 64 år siden.

Laget må sies å ha stor bredde både innenfor fotball og ski. Mange talenter og enkeltprestasjoner kunne nevnes fra begge gruppene. Men nok er det å nevne at laget opp gjennom årene har vært representert over hele landet. Vi sees på som et av de "slagkraftige" lagene i fylket og i landsdelen. I Harstad kommune var Kilkam i 1977 det største flersportslige laget. Vi kan si at "bredden" er det som kjennetegner laget.

Forfatteren har hentet historikken fra jubileumsfolderen som var utgitt til 40 års jubileet. Ivar D. Iversen, Sigurd Torbergsen, samt Torvald Dypvik hadde i 1977 bidratt med stoff til jubileumsfolderen.

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Løypekjøring live oppdatering

Markedsplassen

Langrennsnytt fra Norge

Siste fra fotball.kilkam.no